Arian Rhodd Eryri yn gwneud gwahaniaeth

Ychydig fisoedd yn ôl cyhoeddwyd y byddai £3,250 yn mynd i’r Gymdeithas Eryri i redeg cwrs sy’n dysgu sgiliau traddodiadol i bobl ifanc.

Aethom i ymuno a’r gwirfoddolwyr yn ddiweddar yng ngwarchodfa natur Cors Bodgynydd, lle roedd y Gymdeithas Eryri yn rhedeg un o’u cyrsiau. Cymerwch olwg ar y ffilm isod i ddysgu mwy am beth roeddynt yn ei wneud ac i weld y gwahaniaeth gwych mae arian Rhodd Eryri yn ei wneud.