Prosiect 3 Rhodd Eryri: Pobl Ifanc a Sgiliau Traddodiadol

Bydd y prosiect hwn yn gweithio gyda phobl ifanc i’w haddysgu am gefn gwlad a sgiliau traddodiadol trwy ddarparu cyfleoedd a phrofiadau ymarferol gydag arbenigwyr lleol.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda Chymdeithas Eryri, a gynhaliodd dros 80 o ddiwrnodau gwaith rhwng mis Ebrill 2015 a Mawrth 2016 – yn cynnwys cynnal a chadw llwybrau troed, plannu coed, clirio rhododendron, a sesiynau codi sbwriel.  Cynhaliwyd dros 20 o’r diwrnodau gwaith ar neu o gwmpas yr Wyddfa ei hun. Rhedodd y prosiect 18 o gyfleoedd hyfforddi i wirfoddolwyr yn ystod yr un cyfnod.

Gweithiodd gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri dros 3000 o oriau rhwng mis Ebrill 2015 a Mawrth 2016.

 

 

Mae’r gefnogaeth i’r prosiect ‘gogwydd pobl’ hwn yn ymateb uniongyrchol i beth o’r adborth a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus ac mae’n cyd-fynd yn dda iawn â’r prosiectau gwaith atgyweirio ac adeiladu llwybrau i helpu diogelu a gwella Eryri.

Roedd rhai o sylwadau ac awgrymiadau yn ystod yr ymgynghoriad yn cynnwys:

“Pwysigrwydd addysg, cod ymwybyddiaeth a meithrin parch”.

” Mae’n fater o ‘barch’ – annog parch tuag at y lle a ffordd o fyw”.

” Ymgorffori rhaglen addysgol i gael ysgolion allan, dysgu am yr ardal, yr amgylchedd a’i hanes”.

” Dylid ystyried cynnal gweithgareddau fferm/ addysg ar gyfer pobl ifanc.”

Profwyd fod y math hwn o fenter wych yn gweithio ac mae angen cefnogaeth bellach.

Mae Rhodd Eryri angen eich help i addysgu a chadw sgiliau traddodiadol yn fyw er mwyn achub ac amddiffyn dyfodol Eryri.